เครื่องมือทดสอบสำหรับวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากสเกลทางกลศาสตร์ เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่
Laboratory for Innovative Researches on Multiscale Mechanics, Thermodynamics, and Transport Phenomena in Modern Multidisciplinary Engineeing Design [MMED]

  • ชุดทดสอบ air filter ตามมาตรฐาน EN 779 ทดสอบกรองอากาศ