มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2564 - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2564

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ขอแสดงกตเวทิตาจิตแก่ “คุณสมบูรณ์ มาลัยเปีย” นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อภาควิชาฯ มาอย่างยาวนาน

Categories: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล